ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 “อาสาฬหบูชา” พระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วันอาสาฬหบูชา หรือในภาษาบาลี เรียกว่า อาสาฬหปูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ นิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย โดยคำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย โดยมักจะตรงกับเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน