เผยมือยิงตำรวจบาตัน รูจ โกรธแค้น จนท.ปฏิบัติต่อคนผิวสี