ร่าง รธน.อักษรเบรลล์ไม่ทั่วถึง ทำความเข้าใจไม่ทัน (คลิป)