“โคล่า” น้องหมาได้ขาใหม่ วิ่งเล่นคล่องแคล่ว (คลิป)