4 โอกาสเกิดไฟลุกไหม้ นักวิทยาศาสตร์ให้น้ำหนัก “คนจุด”