คลิปดัง! ช้างป่าแสนรู้ เชื่อฟังเจ้าหน้าที่สั่งให้หลบทางนักท่องเที่ยว