จี้จริงจังแก้ปัญหารับน้องรุนแรง ป้องกันเหตุสูญเสียซ้ำรอย