ส.บอลฯ ประกาศเพิกถอนสถานะขายตั๋วฯ “บ.ฟอร์ท สมาร์ท”