ประปายโสธรวอนเร่งกำจัดผักตบชวาหวั่นกระทบผลิตน้ำ (คลิป)