ประชามติเชียงใหม่ พื้นที่ห่างไกลมั่นใจส่งคะแนนได้(คลิป)