ประชามติเชียงใหม่ พื้นที่ห่างไกลมั่นใจส่งคะแนนได้(คลิป)


ผู้ใหญ่บ้าน “บ้านบวกจั่น” พื้นที่ห่างไกลที่สุดใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มั่นใจไม่มีปัญหาส่งคะแนนประชามติ

TOP ประเด็นร้อน