นักวิทย์ฯเผย นกโจรสลัดกาลาปากอส งีบหลับระหว่างบินได้