ประตูสู่เศรษฐี : ร้านคุ้มกะตังค์ ย้อนยุคแบบประหยัด (คลิป)