มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น 5 ศาสนา ยกเป็นแบบอย่างผู้เป็นแม่