จ.กระบี่ รักษาความปลอดภัยเข้ม เพื่อป้องกันเหตุร้าย