แม่และเด็กชายแจ้งดำเนินคดี ถูกผอ.ล่วงละเมิดทางเพศนาน 4 เดือน