สถานการณ์น้ำสุโขทัยดีขึ้น แต่ยังต้องเฝ้าระวัง (คลิป)