ไฟป่าอินโดนีเซียเริ่มขยายวง 

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ทางการอินโดนีเซีย เผยหมอกควันที่เกิดจากการเผาป่า กำลังลอยข้ามช่องแคบมะละกา เข้าสู่ 2 ประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซียและสิงคโปร์ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเผาป่า

TOP ประเด็นร้อน