จับพระสงฆ์เรี่ยไรเงินไม่มีใบอนุญาต อ้างเจ้าอาวาสสั่งหาเงินสร้างศาลา