ชี้การช่วยเหลือ “กมล แพเขียว” แพะคดีปล้นรถ ต้องผ่านกระบวนการศาล