อุตุฯ เตือนไทยฝนตกต่อเนื่อง หลายจังหวัดเตรียมรับมือ