รองปลัดฯยุติธรรม รับประสานทุกฝ่ายเพื่อช่วย “แพะ” เป็นเรื่องยาก (คลิป)