หลายจังหวัดรับมือน้ำท่วม อุตุฯเผย 33 จังหวัดฝนตกต่อเนื่อง