วิเคราะห์คำตัดสินให้ “แอปเปิ้ล” จ่ายภาษีย้อนหลัง “ไอร์แลนด์”