ต่างชาติฉกกระเป๋านักท่องเที่ยวบนวัดดอยสุเทพ (คลิป)