“ศศิน” ถามเขื่อนแม่วงก์ “สร้างผลงาน สร้างมิตร หรือสร้างศัตรู”