น้องชาย "มือออกโฉนด" มิชอบ จี้ DSI พาดูห้องควบคุมตัว