“โอบามา” ทักทาย “ดูเตอร์เต” ในงานเลี้ยงประชุมอาเซียน