ศิลปินชวนวาด "ปู่คออี้" สัญลักษณ์แห่งป่าแก่งกระจาน