คพ. พร้อมเข้าตรวจบ่อน้ำ มก. ศรีราชา ชี้น้ำเสียเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคหลายชนิด