ตั้ง “หมอพรทิพย์” เป็นที่ปรึกษาชันสูตรศพ “ธวัชชัย อนุกูล” รอบ2