เทศบาลสุโขทัยระดับน้ำเริ่มคลี่คลาย แต่หลายพื้นที่ยังท่วมสูง (คลิป)