มหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา59 ยอดส่งออกทะลุกว่า600ล้าน