“พล.อ.ปรีชา” ท้าตรวจสอบหลังบริษัทลูกรับงานกองทัพภาคที่ 3