จริง! ปรีชารับใช้งบกลาโหมสร้างฝายแม่ผ่องพรรณ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่าการตั้งชื่อฝาย ที่คล้ายกับชื่อของภริยา ใช้งบประมาณก่อสร้างของกระทรวงกลาโหมจริง

TOP ประเด็นร้อน