“อ.เฉลิมชัย” ชี้ เอ็มวี “เที่ยวไทยมีเฮ” ไม่เลยเถิดเป็นการพัฒนางานศิลปะ