อุตสาหกรรม จ.สมุทรปราการ เก็บตัวอย่างตรวจสาเหตุน้ำเน่าเสีย (คลิป)