อุตฯ จ.สมุทรปราการ ชี้น้ำจากโรงงาน ถ.ปานวิถีไม่ระบาย (คลิป)