ประเด็น ต่อ ประเด็น ท่าที “ประยุทธ์” กับ “ประวิตร” เอายังไง บ.ลูกปรีชา