เปิดขั้นตอน “บ้านพักทหารตั้งบริษัท” บอกอะไรได้บ้าง