ทำไมแท็กซี่ทะเบียน ทก ถึงไม่มีมิเตอร์? คนขับยันไม่ได้ทำร้ายผู้โดยสาร (คลิป)