ชาวบ้านเพชรบูรณ์ทนทุกข์กับถนนเข้าหมู่บ้านมานานกว่า 200 ปี