ยอดเสียชีวิตจากเฮอริเคนในเฮติเพิ่มเป็นเกือบ  900 คน