ผู้ว่าฯขอนแก่นสั่ง 9 อำเภอเตรียมรับมือน้ำชีล้นตลิ่ง