คนไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวราช ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ