กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แนะปชช. อย่านำตราสัญลักษณ์มาติดที่เสื้อดำ-ห้ามวางจำหน่าย