ชาวไทยในต่างแดนร่วมถวายอาลัยการเสด็จสวรรคตของในหลวง (คลิป)