ความผูกพันกษัตริย์ภูฏาน ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช