พัทลุงงดประเพณีลากเรือพระและประกวดเรือพระวันออกพรรษา