อดีตเด็ก 7 ขวบ เขียนหนังสื่อถวายฎีกาขอในหลวงช่วยรักษาพ่อ