ชวนคนไทยใช้ความโทมนัสเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ทำดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยใช้ความโทมนัสเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ทำสิ่งที่ดีให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

TOP ประเด็นร้อน